02/12/1628, 9

02/12/1628, 9

9 Don Emmanuel, prins van Portugal, verzoekt om met zijn gevolg en bagage naar Culemborg te mogen komen om aldaar met zijn dochter te spreken.
Het rekest gaat voor advies naar de RvS.