05/12/1628, 1

05/12/1628, 1

1 Z.Exc. heeft HHM laten weten het betrouwbare bericht te hebben ontvangen dat de Admiraliteit te Rotterdam zich onvoldoende inspant om conform haar toezegging van 29 nov. de binnengelopen oorlogsschepen ter bezetting van de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee deze week klaar te hebben om uit te varen. Dit is uiterst nadelig voor het land.
HHM verzoeken en committeren Nobel om naar de Admiraliteit te gaan en vandaar naar Brielle en het Goereese Gat. Hij wordt gemachtigd opdracht te geven deze schepen zo spoedig mogelijk te laten uitvaren. Overigens blijft de resolutie op het konvooieren van de Rouenvaarders onveranderd.