05/12/1628, 2

05/12/1628, 2

2 Ontvangen is een brief van commandant Erentruiter d.d. Emden 20 nov., met een duplicaat van een brief aan hem van de Gedeputeerde Staten van Friesland , betreffende de servitiën van het garnizoen te Emden die twee jaar niet zijn uitbetaald.
De brief en bijlagen gaan voor onderzoek en advies naar de RvS.