07/12/1628, 10

07/12/1628, 10

10 De president en de leden van de Raad van Vlaanderen adviseren d.d. 9 nov. over het op 17 aug. ingediende verzoek van Jan Castelein, boer te Cadzand, alsmede de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis als derde partij. De supplianten wensen een mandement van appèl in de gebruikelijke vorm met de clausule van inhibitie en relief na het verstrijken van de tijd. Het mandement is niet tijdig verkregen noch gebruikt in een op 11 juli door de provinciale Raad gewezen vonnis tussen de suppliant en de derde partij als gedaagden en Jan Carelsz., eveneens boer, als impetrant.
Omdat de Raad aangaande het verzoek tot appèl zich niet tot partij maakt, besluiten HHM het verzoek van de suppliant en de derde partij bij deze in te willigen. De Hoge Raad wordt verzocht bij delegatie van deze zaak kennis te nemen en daarin recht te spreken.