09/12/1628, 16

09/12/1628, 16

16 HHM lezen de memorie van admiraal Reael aan HHM over zijn gevangenschap te Wenen in Oostenrijk. Hij verzoekt hun alles in het werk te stellen om hem te bevrijden.
Deze memorie gaat naar de RvS om, na hierover te hebben overlegd met Z.Exc., te adviseren.