10/12/1628, 1

10/12/1628, 1

1 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 4 dec. onder andere dat 26 vijandelijke oorlogsschepen in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke gereedliggen. Bas rapporteert bovendien het bericht te hebben ontvangen dat er een Hamburger in het Kanaal van Texel [Marsdiep] is gekomen die met zeventien Duinkerkers in een vloot op zee zou hebben gezeild.
HHM verzoeken de president deze informatie met Z.Exc. te bespreken, om daartegen zegevierend te kunnen optreden. Hij moet Z.Exc. in overweging geven kapitein Douglas deze aanval te laten leiden met de in het Scheurtje gelegen schepen.