10/12/1628, 2

10/12/1628, 2

2 Ontvangen is een brief van de gezanten in Engeland d.d. Londen 14/24 nov., met daarnaast een vrijgeleide voor de gedeputeerden van de VOC en een propositie van de gezanten aan de koning van Groot-Brittannië over de vrede met Frankrijk en het antwoord van de koning daarop, alsmede de proclamatie van de gemaakte vrede tussen de koning en die van Algiers, Tunis en Tétouan.
HHM laten de president de belangrijkste punten uit deze brief halen en daarover rapporteren. Er zal een authentieke kopie van de akte van vrijgeleide aan de bewindhebbers van de VOC ter Kamer Amsterdam worden gestuurd. De proclamatie zal uit het Engels worden vertaald.