11/12/1628, 7

11/12/1628, 7

7 HHM depĂȘcheren op het verzoek van Harman Crayvanger ordonnantie van 150 gld., als voorschot op de 300 gld. die de suppliant tijdens de zaak van Amboina [Ambon] voor zijn levensonderhoud jaarlijks ontving. Het bedrag zal daarop in mindering worden gebracht.