12/12/1628, 9

12/12/1628, 9

9 HHM lezen het rekest van het kapittel van de collegiale kerk te Emmerik [Emmerich], inhoudend dat hij voor zijn goederen gelegen in het graafschap Bergh in grondschatting tweemaal zoveel moet betalen als de inwoners van hetzelfde graafschap, omdat hij voor vreemdeling wordt gehouden. Desondanks vordert controleur Johannes Retzer sinds 1621 evenwel met sterke hand contributies van de Kleefse regering in. Het kapittel vraagt HHM daarom te ordonneren dat hij mag volstaan met de schattingen die die van Zutphen daarop hebben ingesteld. Daarnaast vraagt hij HHM Retzer te belasten de militaire executie op te schorten, bereid zijnde van zijn goederen in het Land van Kleef evenveel te contribueren als zijn buren en zijn mede-ingeƫrfden.
HHM zullen dit rekest voor advies aan de RvS ter hand stellen.