13/12/1628, 4

13/12/1628, 4

4 Mirou wordt ook ordonnantie verleend van 252 gld. 2 st. voor een gouden keten met een medaille, door HHM geschonken aan schipper Salomon die het bericht van de verovering van de vloot van Nova Hispania [Mexico] heeft overgebracht. De kosten bedragen in goud 246 gld. 10 st. en het fatsoen 5 gld. 12 st.