13/12/1628, 9

13/12/1628, 9

9 Jacques Tappij, facteur van de prinses van Portugal die uit haar naam 18.000 gld. heeft ontvangen, wordt na beraad toegestaan om dit geld zonder verlies naar Genève te brengen. Hij mag dit besteden aan koopmanschappen en deze uitvoeren, op voorwaarde dat deze goederen nauwkeurig worden gespecificeerd en daarover een kwart aan konvooien en licenten wordt betaald.