13/12/1628, 14

13/12/1628, 14

14 HHM hebben het rapport gehoord van Kelffken en Bruininxs, die met controleur Van der Mijle de uitvinding onderzochten van Abraham Speeck om vijandelijke schepen in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] te vernietigen. Ze achten de uitvinding van Speeck niet uitvoerbaar.
HHM zullen Speeck wegzenden met de verklaring hem te zullen ontbieden als ze hem nodig hebben.