14/12/1628, 1

14/12/1628, 1

1 In een rekest meldt Gerrardt van Brouchoven dat HHM gisteren het vonnis hebben goedgekeurd dat door de RvS op 3 juni is gewezen in de zaak tussen de suppliant c.s. tegen de gecommitteerden van de 35 ruiters van Bergen op Zoom. Hij verzoekt HHM te verklaren alsmede de genoemde ruiters, de gouverneur en de officieren te Bergen op Zoom te ordonneren om hem 600 gld. vrij van onkosten mee te geven, en hem ook geen verblijfskosten voor de detentie en logies van hem en zijn voerman in de herberg te Bergen op Zoom te berekenen, sinds zijn aankomst tot zijn vertrek. Ook zou de suppliant als zijn persoonlijke bagage naast de overige bagage, een zilveren schaal, drie stukken kanjanten en de kar waarop de suppliant met zijn bagage is vervoerd, willen meenemen. Totdat hij zijn zaken te Bergen op Zoom en in 's- Gravenhage heeft afgehandeld zou hij graag ongehinderd door officieren en soldaten door het land kunnen reizen en daar verblijven. Daarna wil hij vrij over land of water naar 's- Hertogenbosch kunnen vertrekken.
HHM geven dit rekest aan notaris Vosmaer als gemachtigde van de ruiters om hierop met ingang van de vergadering van morgen zijn mening te geven. Gebeurt dat niet of niet op tijd, dan zullen HHM hierover beslissen.