15/12/1628, 13

15/12/1628, 13

13 Beaumont rapporteert krachtens de resolutie van 10 dec. de brief van de gezanten in Engeland d.d. 24 nov. te hebben onderzocht. Hij heeft er de belangrijkste punten uit gehaald.
I De raad van de koning van Groot-Brittanniƫ maakt voor de ordinaris ambassadeur die hier vanwege de koning zal resideren, aanspraak op zitting in de RvS .
II De koninklijke raad heeft aan de ambassadeurs van HHM mondeling verklaard dat op hun aandringen het plakkaat op de toevoer van levensmiddelen en oorlogsmunitie naar Frankrijk is gewijzigd, zonder daarvan een schriftelijke verklaring te geven.
III In Engeland is de vrede geproclameerd met de Algerijnen, inwoners van Tunis en andere Turken aan de Middellandse Zee.
De ambassadeurs van HHM verzoeken om vrijstelling van deelname aan de besprekingen tussen de VOC en de Engelse Oost-Indische Compagnie.
HHM stellen een beslissing uit tot er besloten wordt op de door Joachimi ingediende punten.