16/12/1628, 1

16/12/1628, 1

1 HHM lezen de brief d.d. Hellevoetsluis 15 dec. van Nobel over de bestraffing van de gewelddadigheden van de matrozen op de aldaar gelegen oorlogsschepen van dit land, mede lettend op de door de extraordinaris gedeputeerden van Holland ingediende propositie.
HHM laten Eck en fiscaal Sille zo spoedig mogelijk naar Hellevoetsluis afreizen om samen met Nobel informatie in te winnen over de door de matrozen gepleegde excessen. Tegen de grootste overtreders moet streng worden opgetreden en zij moeten voor een proces hierheen worden meegenomen. De voorgenomen reis van de schepen mag hierdoor echter geen vertraging oplopen. Z.Exc. zal door Eck worden verzocht om de commandant over het garnizoen te Brielle te ordonneren en te machtigen om de gecommitteerden bij het uitvoeren van hun commissie desgewenst met sterke hand terzijde te staan.