16/12/1628, 3

16/12/1628, 3

3 Naar aanleiding van het verzoek van de Franse ambassadeur De Beaugy dat is gefundeerd op brieven van de koningin-moeder d.d. 22 nov., staan HHM Roryce, paardenkoper voor de stal van de koningin, of aan Robert du Mom, zijn facteur, de uitvoer van vijftig paarden over land of water toe. Zij zijn daarover geen konvooien of licenten verschuldigd.