16/12/1628, 14

16/12/1628, 14

14 De extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben naar voren gebracht dat een groot aantal van hun ingezetenen in Algiers en Tunis gevangenzit en daar slecht wordt behandeld. Ze vertrouwen erop HHM een of meer oorlogsschepen daarheen zullen sturen om hen te bevrijden uit hun ellendige situatie.
Eendrachtig verklaren de provincies bereid te zijn tot het sturen van schepen om deze mensen te bevrijden, maar zij kunnen hierover pas besluiten na raadpleging van Z.Exc.