16/12/1628, 16

16/12/1628, 16

16 Beaumont deelt HHM de inhoud mee van een brief van de Admiraliteit te Middelburg d.d. 14 december. Deze betreft de te Lillo aangekomen partij hout, bestaande uit een half groot honderd stengen, vijf groot honderd daksparren en twintig groot honderd greinen maatdelen. Deze partij zou ten behoeve van pater Ophovius op een paspoort van de RvS naar Antwerpen gevoerd worden, maar is door de commies te Lillo opgehouden, omdat de uitvoer van hout bij plakkaat verboden is.
Na kennisneming van het bericht van de RvS besluiten HHM dat de commies te Lillo goed heeft gehandeld. Men zal om goede redenen het hout ditmaal laten passeren, nadat daar - met restitutie van de licenten - het half groot honderd stengen van zijn afgenomen die de vijand als sloepmasten zou kunnen gebruiken.