26/12/1628, 2

26/12/1628, 2

2 Admiraal Reael schrijft uit de gevangenis te Wenen in Oostenrijk d.d. 2 dec. dat de hertog van Friedland aandringt op zijn vrijlating.
Er wordt geen resolutie genomen.