26/12/1628, 6

26/12/1628, 6

6 HHM lezen het verzoek van Gerridt Hermansz. Cassenburch, controleur van de konvooien en licenten te Harderwijk, die voor de Admiraliteit te Amsterdam een geschil heeft uitstaan met Jan Storm, ontvanger te Harderwijk. Hij verzoekt HHM hun fiscaal te machtigen om zich over deze zaak te laten informeren, de boeken van de suppliant in te zien en hem daarop te horen, om vervolgens hierover door de Admiraliteit een besluit te laten nemen.
HHM zullen beide partijen beschrijven op 5 jan. voor hun commissarissen te verschijnen voor hoor en wederhoor over hun geschillen. Hierover dient te worden gerapporteerd.