26/12/1628, 7

26/12/1628, 7

7 Essen en andere gedeputeerden die hebben overlegd met enkele kooplieden te Amsterdam om in deze landen een compagnie van assurantie ter verzekering van de zeevaart en het welvaren van de ingezetenen op te richten, rapporteren over hun bevindingen en tonen een conceptoctrooi en reglement waarnaar deze compagnie bestuurd zou kunnen worden.
Mede gelet op de remonstrantie van Coenraedts, Trip, Hans van Loon en Henderick Broen ter bevordering van deze compagnie sturen HHM het concept1 zo snel mogelijk aan de geĆ¼nieerde provincies. Zij verzoeken hun dit te onderzoeken en hun gedeputeerden daarop te gelasten.

1 Dit concept is gedrukt: Kronijk H.G. XXIII (1867) 138-140.