27/12/1628, 5

27/12/1628, 5

5 Baron van Gent meldt d.d. Soest [in Westfalen] 13 dec. dat overste Haetsfelt het vijandelijke garnizoen dikwijls bezoekt. Ten tweede maakt hij de boeren onwillig tot het betalen van de contributies door ze te verzekeren hen daarvan te zullen bevrijden. Ten derde beledigt hij HHM. Gent verzoekt een machtiging om Haetsfelt in hechtenis te nemen.
Deze brief gaat naar de RvS om na overleg met Z.Exc. hierover te adviseren.