27/12/1628, 7

27/12/1628, 7

7 Johan de Moor, burgemeester te Vlissingen, en Pieter Adriaensz., admiraal over het eskader van de WIC, wordt op hun verzoek een voorschrijven verleend aan de ordinaris en extraordinaris ambassadeurs in Engeland om de geborgen goederen terug te krijgen van een Spaanse bark die bij Ierland op zee was vergaan, nadat deze eerder door het schip De Witte Leeuw op de Portugezen was veroverd.