27/12/1628, 8

27/12/1628, 8

8 Isaac Imants, Pieter Basselier en Robert le Lobure, kooplieden en ingezetenen van Middelburg, ontvangen op hun verzoek een voorschrijven aan de gezanten in Frankrijk, opdat door hun bemiddeling een proces dat de supplianten hebben uitstaan door het parlement van Rennes mag worden afgehandeld.