29/12/1628, 9

29/12/1628, 9

9 HHM lezen het verzoek van Mathijs Treurniet, inhoudend dat HHM bij resolutie op 4 dec. hebben verklaard dat een goed middel zou worden beraamd ter betaling van de door hem aangenomen fortificatiewerken te Blauwgaren, Steenbergen et cetera. De ontvanger-generaal zou worden gesproken om de suppliant voorlopig een flink bedrag te geven, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Treurniet verzoekt HHM alsnog order te stellen om tenminste de rente van het geld dat hij tegoed heeft te betalen. De hoofdsom van circa 70.000 gld. zou geconverteerd mogen worden van ordonnanties in obligaties.
Commies Verhaer, binnen ontboden, wordt aangezegd 10 of 12.000 gld. te betalen aan de suppliant uit het middel van de paspoorten. Indien er zoveel niet in kas is, moet Verhaer het tekort of desnoods de hele som lenen en aan de president rapporteren wanneer hij dit bedrag bijeen heeft. Verhaer belooft dit te doen.