29/12/1628, 19

29/12/1628, 19

19 HHM lezen de memorie van Cornelis Splinter, provoost-generaal, inhoudend dat hem enkele dagen geleden door advocaat Sille de akte van machtiging van HHM ter hand is gesteld, d.d. 7 dec. om Hendrick Jansz., korporaal van ritmeester Lindener, naar Groenlo te halen. Deze heeft zich schuldig gemaakt de insinuatie van een apostille van HHM niet aan te nemen of te pareren. Bovendien is hij de deurwaarder met getrokken degen nagelopen om hem te verwonden.
Splinter geeft HHM in overweging aan de graaf van Limburg-Stirum als gouverneur van Groenlo te schrijven om de korporaal te arresteren en deze naar Zutphen te brengen om daarvandaan door de suppliant naar 's- Gravenhage te worden gehaald.
Na het aanhoren van de redenen waarom Sille zo lang heeft gewacht met het verkrijgen van een akte van machtiging, laten HHM de graaf van Stirum de korporaal arresteren, hem naar Zutphen brengen en HHM daarvan vervolgens op de hoogte stellen.