02/01/1629, 5

02/01/1629, 5

5 HHM verlenen, conform een eerder schrijven d.d. 30 dec. 1628, Alfonse de Lopes paspoort om met drie bewapende en bemande Franse schepen - dat van de koning genaamd Saint-Louis, het schip voor de koningin-moeder en een patas - uit te varen. Zij verlenen hem daarnaast ook een vrijstelling van rechten op de 152 kanonnen, voorzien van het wapen van de koning van Frankrijk en dat van kardinaal Richelieu. Over de rest van de lading, te weten tweehonderdduizend pond koper, zeshonderdduizend pond lood en vijfhonderdduizend pond tin, moeten de verschuldigde rechten echter wel betaald worden.