04/01/1629, 2

04/01/1629, 2

2 Gerard van Broechoven brengt HHM het door hen bekrachtigde vonnis van de RvS onder de aandacht, om hem van zijn geld dat door dertig ruiters van Bergen op Zoom was binnengebracht, 600 gld. te betalen en hem hiermee te laten vertrekken. HHM hadden hem bovendien vrijgesteld van de aldaar gemaakte verblijfskosten, maar juist hierom was hij gevangengezet. Bovendien heeft men een gouden hoedband, een notitieboekje met zilverbeslag en een aantal belangrijke betalingsbewijzen en obligaties achtergehouden. Van Broechoven vraagt HHM de nodige maatregelen te nemen.
De heer van Rijhoven, gouverneur van Bergen op Zoom, wordt in een dringend schrijven bevolen er onmiddellijk voor te zorgen dat aan de grieven van de suppliant tegemoetgekomen wordt, te weten dat hem ten eerste de 600 gld. uitbetaald wordt, ten tweede dat hij zonder betaling van de herbergkosten, de voerlieden of de kosten van zijn detentie mag vertrekken en ten derde dat zijn eigendommen worden teruggegeven.