06/01/1629, 14

06/01/1629, 14

14 Brouwer en Hans de Hase, bewindhebbers van de VOC, geven gehoor aan de oproep van HHM om ter vergadering opheldering te geven. Ze hebben de door Speult nagelaten originele documenten meegebracht. Ze verzoeken HHM commissarissen aan te stellen aan wie zij de documenten kunnen voorleggen voor het maken van een inventaris.
Verder vragen zij een einde te maken aan het proces tegen de rechters en de raden van Amboina [Ambon] en vonnis te wijzen. Zij maken duidelijk dat de afgevaardigden van de VOC gereed zijn om met Joachimi af te reizen naar Engeland, maar dat deze bezending zal worden bemoeilijkt zolang deze zaak nog sleept. Brouwer en De Hase dringen erop aan de vrijgeleide van de voornoemde afgevaardigden op naam uit te vaardigen, in het bijzonder die voor voormalig gouverneur Carpentier, of de toegezonden akte te garanderen. Zij denken niet veilig te zijn zonder een dergelijk document.
De documenten van Speult gaan voor inventarisatie en onderzoek naar Joachimi en de gecommitteerden van HHM. Het overige wordt in beraad gehouden.