08/01/1629, 15

08/01/1629, 15

15 President Eck wordt verzocht met Z.Exc. te spreken, daar uit het schrijven van Bilderbeeck d.d. 30 dec. 1628 blijkt dat Kesselaer, heer van Marquette namens de Infanta of de koning van Spanje aan het stadsbestuur van Keulen een aanzienlijk bedrag heeft gevraagd voor de vrije toevoer over de Rijn. HHM overwegen Billerbeeck te gelasten het stadsbestuur van Keulen aan te zeggen dat wanneer zij de vijand betalen, zij dezelfde som aan HHM moeten betalen.