09/01/1629, 2

09/01/1629, 2

2 Henrick Cannarts, adelborst in de garde van Z.Exc., verzoekt om in plaats van de doorbetaling van het loon van 12 gld. per veertig dagen dat hij en zijn onlangs overleden vader Tielman Cannarts genieten, hem een flinke som geld ineens te geven voor de goede diensten aan het land van hem en zijn vader.
Dit verzoek gaat voor een positief besluit naar de RvS.