11/01/1629, 12

11/01/1629, 12

12 Dr. Laurens de Sille, fiscaal van HHM, vraagt om een vergoeding voor de door hem in de zaak tegen de beschuldigde rechters van Amboina [Ambon] aangestelde procureur. De courtmeester te Delft heeft dit geld tot nu toe voorgeschoten, maar wil niets meer met de zaak te maken hebben.
HHM wijzen het verzoek af.