12/01/1629, 7

12/01/1629, 7

7 HHM blijven bij de resolutie die gisteren is genomen op het verzoek van Henrick Cannaerts, adelborst in de garde van Z.Exc.