13/01/1629, 1

13/01/1629, 1

1 Eck deelt in het bijzijn van de RvS mee dat Z.Exc. uit Brabant vernomen heeft dat er als gevolg van wanbetaling en achterstallige soldij grote beroering is ontstaan onder het vijandelijke garnizoen te Breda. Ter voorkoming van muiterij zijn twee compagnieën ruiters te 's- Hertogenbosch gelicht en naar Breda gestuurd. De dorpen in de Baronie van Breda worden verplicht bovenop hun contributie de ene dag geheel en de andere dag voor het grootste deel extraordinaris op te brengen, voor het onderhoud van elk van de ritmeesters van de twee compagnieën 8 rijksdaalder, voor de onderofficieren navenant en voor elke ruiter 1 rijksdaalder.
Conform het advies van de RvS verbieden HHM de dorpen uit de Baronie bij te dragen aan het onderhoud van de twee compagnieën. Verder zal aan de dorpen in de Meierij van 's-Hertogenbosch geschreven worden dat zij het nodige moeten doen om de dorpen in de Baronie van de buitengewone contributie te ontlasten en ze vrij te stellen voor hetgeen ze al hebben betaald. Indien zij dit niet doen, krijgen zij een even grote contributie opgelegd door HHM, te betalen aan de ontvanger aan deze zijde.
Verder besluiten HHM het vijandelijke garnizoen te Breda en de vijandelijke garnizoenen elders de overwinning op 8 sept. 1628 en de behouden terugkeer van admiraal Pieter Hein bekend te maken. De gouverneurs en commandanten van de grenssteden zullen worden aangeschreven om na direct na ontvangst van de brief kanonnen af te vuren als teken van blijdschap over de overwinning.