13/01/1629, 17

13/01/1629, 17

17 Johannes van den Brouck en compagnie hebben in 1624 een octrooi van HHM gekregen om twaalf jaar lang het tussen Tunis en Algiers gelegen Stora te mogen bevaren, op voorwaarde dat hij daarmee in de eerstvolgende twee jaar zou aanvangen. Van den Brouck en compagnie vragen HHM ervoor te zorgen dat zij door het octrooi van de compagnie van assurantie geen schade ondervinden, aangezien deze compagnie gevraagd heeft de handel op de Afrikaanse havens tussen de kreeftskeerkring en Tripoli te mogen verzorgen, waarin Stora begrepen is.
HHM zullen bij het opstellen van het octrooi voor de compagnie van assurantie rekening houden met dit verzoek.