13/01/1629, 3

13/01/1629, 3

3 De RvS brengen HHM tevens op de hoogte van het nieuws dat agent Bilderbeeck geschreven heeft d.d. 6 jan. Hij meldt dat de hertog van Palts-Neuburg om soldaten van deze zijde uit zijn landen te houden, de koninklijke gage van de Spaanse oversten, ritmeesters, luitenants en kornetten in zijn en aangrenzende landen heeft verhoogd en ze bovendien in de afgelopen maanden voor elk paard haver heeft verstrekt, op jaarbasis ongeveer tienduizend malder.
De RvS moet zich nader over het schrijven laten informeren en als het inderdaad zo is, de hertog schrijven dat deze daad als een schending van diens neutraliteit gezien wordt. Van hem zal een gelijke contributie worden verwacht aan deze zijde als hij aan de vijand betaalt.