15/01/1629, 3

15/01/1629, 3

3 Het stadsbestuur van Stralsund vraagt in een brief d.d. 11 nov. 1628 om een hoeveelheid buskruit.
HHM houden het bij het eerder gegeven antwoord op de propositie van de afgezant van Stralsund en de aan commissaris Cracou gegeven opdracht.