15/01/1629, 6

15/01/1629, 6

6 HHM laten een triomfpenning slaan ter gelegenheid van de overwinning van generaal van de WIC Pieter Heyn op de uit Nova Hispania [Mexico] komende zilvervloot. Beaumont zal het ontwerp daarvan maken.
President Noortwyck stelt voor om Heyn en admiraal Lonck ieder een gouden keten en een medaille toe te kennen voor de verovering van de Spaanse zilvervloot. Aan Heyn zou men bovendien nog extra eer moeten bewijzen.
HHM kennen aan Heyn een gouden keten en een medaille ter waarde van 1.500 gld. toe en aan Lonck hetzelfde ter waarde van 750 gld. Het tweede voorstel wordt in beraad gehouden.