16/01/1629, 8

16/01/1629, 8

8 HHM lezen de verklaring van Henrick Jansz. van Berckelo, ordinaris bode van HHM. Hij is naar Bergen op Zoom gereisd om gouverneur Ryhoven opdracht te geven Gerardt van Broechoven tevreden te stellen conform de resolutie van 4 jan. Volgens de verklaring van Van Broechoven heeft Ryhoven 21 gld. betaald in plaats van diens gouden hoedband terug te geven, wordt een notitieboekje vermist en zijn de betalingsbewijzen en obligaties door de auditeur van de krijgsraad te Bergen op Zoom naar de RvS gestuurd.
HHM vragen de RvS in deze het nodige te doen en ook de documenten in bezit van de Raad aan Van Broechoven terug te geven.