16/01/1629, 16

16/01/1629, 16

16 Schotte en Walta, raden van State, delen HHM mee dat de RvS Philippe de la Margerije, soldaat in de compagnie van kapitein Saldaigne, verschillende keren heeft ondervraagd. 1Hij zou een aantal personen in Parijs en - in het leger voor La Rochelle - de koning van Frankrijk gezegd hebben dat hij namens alle Franse officieren in dienst van HHM was gestuurd om het bericht over te brengen dat de graaf van Laval met achttien vrijbuitersschepen uit Zeeland was vertrokken om zich bij de Engelse vloot voor hulp aan La Rochelle te voegen. De RvS heeft de verdachte geconfronteerd met een extract uit een brief van de gezanten van HHM in Frankrijk en de bezwarende verklaringen van Lopes aan enkele raden van State en een aantal anderen over de voornemens die De la Margerije hem kenbaar had gemaakt.
Aangezien De la Margerye blijft ontkennen, lijkt foltering van de gevangene het enig mogelijke vervolg, maar dat verdient nadere overweging. De ambassadeur van Frankrijk heeft zijn secretaris de RvS laten verzoeken de procedure tegen de verdachte op te schorten totdat hij van Z.M. een reactie heeft gekregen op zijn brief en het eerste verhoor van de gevangene.
HHM laten een beslissing hierover aan de RvS. Zij raden de RvS aan behoedzaam te werk te gaan opdat de Republiek van deze valse beschuldiging wordt vrijgesproken.

1 Folio 28 in S.G. 54 is onderaan beschadigd, een deel van de tekst ontbreekt. Hier is de tekst van S.G. 3188 gevolgd.