18/01/1629, 11

18/01/1629, 11

11 De Directeurs van de Levantse handel in Amsterdam verzoeken HHM het bedrag van 1.000 realen die ambassadeur Pynaecker in Tunis van een Turk geleend heeft onder borgstelling van consul Lambertus Verhaer tegen drie procent rente, te morgen korten op het bedrag dat Pynaecker nog van het land tegoed heeft.
Het rekest wordt Bruninxs, Nobel, Aelbertsz. en de thesaurier-generaal ter hand gesteld, om hiermee rekening te houden bij het opmaken van hun advies op het rekest en de aanspraken van Gysbert Popta c.s. op Pynacker.