19/01/1629, 11

19/01/1629, 11

11 Kapitein Jasper van Treslong, commandant van Brielle, vraagt om een extraordinaris traktement ter dekking van zijn onkosten.
HHM besluiten er de retroacta op na te zien.