22/01/1629, 6

22/01/1629, 6

6 Johan Haga, broer van orateur Haga, schrijft dat HHM op 11 jan. 1627 de Admiraliteit te Amsterdam opgedragen hebben aan zijn broer 100 Hongaarse dukaten te betalen die deze had voorgeschoten aan een bepaalde afgezant. Deze som was bedoeld voor het aankondigen van de kroning van sultan Morat. De ontvanger van de Admiraliteit, Houffijser, weigert nu deze som te betalen, omdat hij geen schulden van voor 1628 mag vereffenen. Johan Haga vraagt HHM daarom opnieuw ordonnantie te stellen op de uitbetaling van deze som.
HHM dragen Houffijser op om op ordonnantie van de Admiraliteit deze oude schuld uit 1627 te vereffenen.