22/01/1629, 9

22/01/1629, 9

9 Noortwijck rapporteert dat hij krachtens de resolutie van HHM d.d. 20 jan. met Z.Exc. gesproken heeft over het rekest van de inwoners van Oorderen en Oordam om te mogen vissen op de Schelde. Hij heeft het daarbij ook gehad over het advies van de RvS, dat refereerde aan de argumenten tegen het verzoek van de Gecommitteerde Raden van Zeeland . Z.Exc. was echter van mening dat dit verzoek toegestaan kan worden, op voorwaarde dat de vissers een uur van de forten van de Republiek wegblijven en niet voorbij de Kruisschans varen.
HHM dragen Beaumont op hierover aan de Staten van Zeeland te schrijven en hen van de mening van Z.Exc. en de provincies die hem daarin volgen, op de hoogte te brengen.