24/01/1629, 4

24/01/1629, 4

4 HHM bestuderen het verzoek van kapitein Jasper van Treslong, commandant van Brielle, een extraordinaris traktement te mogen ontvangen ter leniging van de voor zijn commando te maken onkosten. De retroacta zijn er ook op nageslagen.
De RvS wordt advies gevraagd.