26/01/1629, 11

26/01/1629, 11

11 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam , te Amsterdam en in Zeeland compareren en herinneren HHM aan hun remonstrantie d.d. 20 januari. Hierin wezen zij op de buitensporige verhoging door de vijand van de licenten op alle goederen die vanuit de Republiek via de Maas en de Rijn in diens gebied worden ingevoerd. In vergelijking met de Republiek zijn de licenten van de vijand nu twee derde hoger. Om daar tijdig iets aan te doen, stellen de gedeputeerden voor om het licent van 's- Hertogenbosch te heffen op alle goederen die uit de Republiek gevoerd worden via de Maas, Waal, Rijn, IJssel of de Schelde, verder over zee naar Calais of via de Eems en tenslotte naar het platteland onder contributie, zonder enige uitzondering zolang de vijand blijft vasthouden aan de buitengewoon hoge licenten. Aangaande deze kwestie dienen zij hierbij nog een deductie in.
Daarnaast bevelen de gedeputeerden aan dat de goederen en eetwaren die naar het platteland van Salland gevoerd worden even zwaar belast worden als die naar het platteland van het graafschap Zutphen.
HHM houden het voorstel nog in beraad en vragen de gedeputeerden om een afschrift van de voorgelegde deductie. Wat betreft de aanbeveling over Salland wensen HHM geen besluit te nemen in afwezigheid van de gedeputeerden van Overijssel.