27/01/1629, 6

27/01/1629, 6

6 Lambertus Verhaer verzoekt in een missive d.d. Tunis 6 dec. 1628 om hem van zijn dienst daar te ontslaan. Indien HHM van mening zijn dat hij daar moet blijven, vraagt hij om stipt uitbetaald te worden, aangezien het anders niet mogelijk is om daar te verblijven.
HHM kijken de retroacta na aangaande de betaling en de aanstelling van Verhaer in Tunis.