27/01/1629, 7

27/01/1629, 7

7 De substituut-schout van Delft heeft een declaratie ingediend voor het onderhoud van de vijf gevangenen uit het Duinkerker schip dat door toedoen van de vice-admiraal op het strand bij Scheveningen aan de grond is gelopen. Hij vraagt tevens vergoed te worden voor zijn reis- en verblijfkosten tijdens het overbrengen van de gevangenen van Delft naar Enkhuizen.
HHM vragen thesaurier-generaal Van Goch de zaak te onderzoeken en er verslag van te doen.