29/01/1629, 6

29/01/1629, 6

6 De gecommitteerde van de Admiraliteit te Amsterdam , Optenoort, compareert en verklaart HHM, eerst mondeling dan schriftelijk, dat de raden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier onlangs geklaagd hebben dat het kantoor van de konvooien en licenten dat drie of vier geleden in Harderwijk gevestigd werd, schade berokkent aan het kantoor van laatstgenoemde Admiraliteit in Overijssel. Om deze reden verzoeken zij dan ook het kantoor in Harderwijk op te heffen of, ter compensatie, een soortgelijk kantoor in Kampen te mogen vestigen.
Omdat het niet alleen aan haar is om hierin te beslissen, vraagt de Admiraliteit te Amsterdam de mening van HHM. Zelf denkt ze dat het kantoor opgeheven mag worden, aangezien de goederen waarop in Harderwijk licent betaald wordt nog langs de kantoren van Arnhem, Doesburg, Zutphen of Deventer moeten passeren.
HHM besluiten de retroacta over de instelling van het kantoor te Harderwijk na te kijken.