30/01/1629, 4

30/01/1629, 4

4 Georg Ernst, graaf van Stirum, wiens compagnie karabiniers gerepartieerd is op Gelderland , klaagt dat deze provincie zijn compagnie niet wil aannemen en hem alleen wat geld heeft voorgeschoten.
HHM besluiten de Staten van Gelderland op hun eerstkomende Landdag op 8 feb. aan te schrijven en hun te vragen om de achterstallige soldij van de suppliant te betalen en dat ook in de toekomst regelmatig te blijven doen. Tevens wordt Z.Exc. en de RvS verzocht om in dezelfde geest te schrijven.